D
D
DSMRloggerWS
Search
K

#define USE_MINDERGAS

Met deze optie wordt de functionaliteit om gasverbruik naar mindergas.nl te sturen geactiveerd.
Via FSexplorer -> Edit instellingen -> Settings kun je het jouw toegekende authorisatie token invoeren.
img
Rubriek
Functie
Mindergas Authenticatie Token
Bij aanmelding bij mindergas.nl kun je een zgn. Authenticatie Token opvragen. Dit token heb je nodig om data naar mindergas.nl te kunnen uploaden. Voer dit token hier in.
Lees ook dit.
Let op! (DSMR-logger V3) Deze functie is niet beschikbaar op een DSMR-logger versie 2 of 3 bordje!
#define
Functie
USE_MINDERGAS
Deze define zorgt ervoor dat de Firmware één maal per dag het gasverbruik uit de Slimme Meter naar mindergas.nl zal sturen.