#define SHOW_PASSWRDS

Met deze #define geef je aan of je wilt dat de PSK Key van je WiFi netwerk en het wachtwoord van de gebruikte MQTT Broker zichtbaar worden.

Via telnet het opvragen van de Board Info:

 B - Board Info
     .
     .
     .

==================================================================
        Board type [ESP8266_GENERIC]
           SSID [A@nd@W@F@]
         PSK key [**********]
        IP Address [192.168.1.108]
         Hostname [DSMR-WS]
    Last reset reason: [Exception]
          upTime [32(d):02:01]
==================================================================

en de Settings:

 S - list Settings
     .
     .
     .

==== MQTT settings ==============================================
     MQTT broker URL/IP : hassio.local
          MQTT user : hassUser1
        MQTT password : *************
     MQTT send Interval : 120
       MQTT top Topic : DSMR-WS

Define

Functie

SHOW_PASSWRDS

In de System Info tab wordt, als deze #define actief is de PSK Key van het WiFi netwerk getoont. Bij de B - Board Info uitvoer wordt met deze deze #define de PSK Key zichtbaar en bij S - list Settings het wachtwoord van de MQTT Broker.

Last updated