D
D
DSMRloggerWS
Search
K

#define SHOW_PASSWRDS

Met deze #define geef je aan of je wilt dat de PSK Key van je WiFi netwerk en het wachtwoord van de gebruikte MQTT Broker zichtbaar worden.
Via telnet het opvragen van de Board Info:
B - Board Info
.
.
.
==================================================================
Board type [ESP8266_GENERIC]
SSID [A@nd@W@F@]
PSK key [**********]
IP Address [192.168.1.108]
Hostname [DSMR-WS]
Last reset reason: [Exception]
upTime [32(d):02:01]
==================================================================
en de Settings:
S - list Settings
.
.
.
==== MQTT settings ==============================================
MQTT broker URL/IP : hassio.local
MQTT user : hassUser1
MQTT password : *************
MQTT send Interval : 120
MQTT top Topic : DSMR-WS
Define
Functie
SHOW_PASSWRDS
In de System Info tab wordt, als deze #define actief is de PSK Key van het WiFi netwerk getoont. Bij de B - Board Info uitvoer wordt met deze deze #define de PSK Key zichtbaar en bij S - list Settings het wachtwoord van de MQTT Broker.