Overzicht te selecteren functies

Tijdens het compileren van de firmware kun je bepaalde functionaliteit in- en uit-schakelen door de #defines wél of níet door twee slashes ("//") vooraf te laten gaan.

In onderstaande tabel kun je zien of een bepaalde functionaliteit beschikbaar is voor de verschillende versies van de DSMR-logger.

#define

Functie

Versie 4

Versie 3

Geeft aan of je de firmware voor een ESP12 of andere (ESP-01) processor compileren

JA (moet)

NEE

Met de Update Server kun je vanuit de FSexplorer updates van de firmware installeren

JA

NEE

Functionaliteit om (status) meldingen naar een OLED scherm (0.96" type SSD1306) te sturen

JA

NEE

Functionaliteit om (status) meldingen naar een OLED scherm (1.3" type SH1106) te sturen

JA

NEE

Voor "oude" Slimme Meters

JA

JA

Gebruik de tijd van een NTP server i.p.v. die van de Slimme Meter

JA

JA

Sommige één fase Slimme Meter's geven geen info per fase af

JA

JA

Deze optie zorgt ervoor dat de functionaliteit voor het versturen van gegevens naar een MQTT broker wordt ingebouwd

JA

JA

Deze optie zorgt ervoor dat de functionaliteit voor het versturen van gegevens naar mindergas.nl waar je huidige gasverbruik kunt vergelijken met vorig jaar.

JA

NEE

Of je de gebruikte passwords in het Systeem Info scherm en via telnet wilt tonen

JA

JA

Als je geen Slimme Meter op de DSMR-logger hebt aangesloten

JA

JA


/******************** compiler options ********************************************/
#define IS_ESP12         // define if it's a 'bare' ESP-12 (no reset/flash functionality on board)
#define USE_UPDATE_SERVER     // define if there is enough memory and updateServer to be used
#define HAS_OLED_SSD1306     // define if an OLED display is present
// #define HAS_OLED_SH1106      // define if an OLED display is present
// #define USE_PRE40_PROTOCOL    // define if Slimme Meter is pre DSMR 4.0 (2.2 .. 3.0)
// #define USE_NTP_TIME       // define to generate Timestamp from NTP (Only Winter Time for now)
// #define SM_HAS_NO_FASE_INFO    // if your SM does not give fase info use total delevered/returned
#define USE_MQTT         // define if you want to use MQTT
// #define USE_MINDERGAS       // define if you want to update mindergas (also add token down below)
// #define SHOW_PASSWRDS       // well .. show the PSK key and MQTT password, what else?
// #define HAS_NO_METER       // define if No "Slimme Meter" is attached (*TESTING*)
/******************** don't change anything below this comment **********************/

Last updated