#define HAS_NO_METER

Om te testen of de verwerking van de gegevens, die normaal gesproken uit de Slimme Meter komen, goed gaat kun je met deze #define de firmware zó maken dat hij zélf voor (test) data zorgt. Om de tijd te versnellen zal de testdata eerst de maanden versneld laten voorbij gaan, daarna de dagen en tenslotte de uren.

Let op! Alleen om te testen!

Let op! Deze functie schakelt het versturen van berichten naar de MQTT broker uit

#define

Functie

HAS_NO_METER

De DSMRloggerWS firmware zorgt zelf voor test-data. Als deze functionaliteit actief is moet de DSMR-logger niet op een Slimme Meter worden aangesloten! Omdat er geen daadwerkelijke telegrammen worden aangemaakt zullen er ook geen berichten naar de MQTT broker worden verstuurd!

Last updated