Clonen Firmware

De DSMRloggerWS firmware staat hier https://github.com/mrWheel/DSMRloggerWS.

Er zijn twee manieren om de firmware te clonen.

  1. download de repository als een .zip file

  2. gebruik git

Als je niet handig bent met git raad ik je aan de repository als een .zip file te downloaden.

Download .zip file

Klik op de groene knop [Clone or Download] ..

.. en selecteer [Download ZIP]

Er volgt een scherm als dit:

  1. Bewaar het .zip bestand op een plek op je computer waar je hem terug kunt vinden.

  2. Unzip het DSMRloggerWS-master.zip bestand in de ArduinoIDE Sketchbook Location.

  3. Rename de map DSMRloggerWS-master naar DSMRloggerWS (dus zonder -master)

Ga verder naar DSMRloggerWS Sketch openen

git clone

Om de repository met git te kunnen clonen moet je er éérst voor zorgen dat je git op je systeem hebt staan. Hoe je dat moet doen valt buiten de scope van deze documentatie maar hier kun je alles vinden over hoe je dit, voor jouw systeem, moet doen.

Voor nu ga ik ervan uit dat je git op je systeem hebt staan en dat je weet hoe je ermee moet werken.

Ga naar de Arduino Sketchbook location (de map waar al je Sketches in staan, kijk hier) en toets het volgende commando in:

git clone https://github.com/mrWheel/DSMRloggerWS.git

That's it!

In Sketchbook location staat hierna een nieuwe map met de naam DSMRloggerWS.

DSMRloggerWS Sketch openen

Selecteer in het drop-down menu ..

.. de sketch DSMRloggerWS Er verschijnt een nieuw editor window met de firmware van de DSMRlogger!

Last updated