restAPI

Via de restAPI is het mogelijk om vanaf een extern systeem data uit de DSMRlogger op te halen. Deze data wordt in json formaat afgeleverd.

De syntax is:

  http://dsmr-ws.local/restAPI?get={ Actueel | Actual | DevInfo }

In plaats van dsmr-ws.local kun je ook het IPadres van de DSMR-logger gebruiken.

Let op! restAPI is case-sensitive en moet precies zó geschreven worden of helemaal in lower-case (restapi). De overige argumenten zijn niet case-sensitive (Get of gEt en Actual of aCtUaL zijn gelijk).

Voorbeeld 1

Om de actuele data uit de Slimme Meter op te halen gebruik je:

  http://dsmr-ws.local/restAPI?get=Actueel

Waarna je de volgende json string terug krijgt:

{
  "Timestamp":"160717102501S"
 ,"Energy_Delivered":"96966.094"
 ,"Energy_Returned":"69198.641"
 ,"Gas_Delivered":"4756.104"
 ,"Energy_Delivered_Tariff1":"54210.770"
 ,"Energy_Delivered_Tariff2":"42755.324"
 ,"Energy_Returned_Tariff1":"27365.799"
 ,"Energy_Returned_Tariff2":"41832.840"
 ,"Energy_Tariff":"0002"
 ,"Power_Delivered":"4680"
 ,"Power_Returned":"1740"
 ,"Voltage_l1":"241.0"
 ,"Current_l1":"0"
 ,"Voltage_l2":"237.0"
 ,"Current_l2":"2"
 ,"Voltage_l3":"236.0"
 ,"Current_l3":"0"
 ,"Power_Delivered_l1":"2964"
 ,"Power_Returned_l1":"136"
 ,"Power_Delivered_l2":"1180"
 ,"Power_Returned_l2":"1696"
 ,"Power_Delivered_l3":"1536"
 ,"Power_Returned_l3":"70"
}

In plaats van Actueel kun je ook Actual gebruiken.

Voorbeeld 2

Om de Device Informatie van de Slimme Meter en de DSMR-logger op te halen gebruik je het volgende commando:

  http://192.168.12.63/restapi?GET=DEVInfo

Waarna je de volgende json string terug krijgt:

{
  "Identification":"XMX5LGBBLB1234567890"
 ,"P1_Version":"50"
 ,"Equipment_Id":"453030xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3136"
 ,"Electricity_Tariff":"0002"
 ,"Gas_Device_Type":"3"
 ,"Gas_Equipment_Id":"47303xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx23136"
 ,"Author":"Willem Aandewiel (www.aandewiel.nl)"
 ,"FwVersion":"v0.4.2 (May 5 2019)"
 ,"Compiled":"May 5 2019 19:31:28"
 ,"FreeHeap":12528
 ,"maxFreeBlock":5632
 ,"ChipID":"41e189"
 ,"CoreVersion":"2_5_0"
 ,"SdkVersion":"3.0.0-dev(c0f7b44)"
 ,"CpuFreqMHz":80
 ,"SketchSize":511.203
 ,"FreeSketchSpace":236.000
 ,"FlashChipID":"0014405E"
 ,"FlashChipSize_MB":1.000
 ,"FlashChipRealSize_MB":1.000
 ,"FlashChipSpeed_MHz":40.00
 ,"FlashChipMode":"DOUT"
 ,"BoardType":"ESP8266_GENERIC"
 ,"SSID":"thisWiFi"
 ,"IpAddress":"192.168.12.63"
 ,"WiFiRSSI":-51
 ,"Hostname":"DSMR-WS"
 ,"upTime":"9(d):20:57"
 ,"TelegramCount":162180
 ,"TelegramErrors":7
 ,"lastReset":"Software/System restart"
}

Last updated