D
D
DSMRloggerWS
Search
K

restAPI

Via de restAPI is het mogelijk om vanaf een extern systeem data uit de DSMRlogger op te halen. Deze data wordt in json formaat afgeleverd.
De syntax is:
http://dsmr-ws.local/restAPI?get={ Actueel | Actual | DevInfo }
In plaats van dsmr-ws.local kun je ook het IPadres van de DSMR-logger gebruiken.
Let op! restAPI is case-sensitive en moet precies zó geschreven worden of helemaal in lower-case (restapi). De overige argumenten zijn niet case-sensitive (Get of gEt en Actual of aCtUaL zijn gelijk).

Voorbeeld 1

Om de actuele data uit de Slimme Meter op te halen gebruik je:
http://dsmr-ws.local/restAPI?get=Actueel
Waarna je de volgende json string terug krijgt:
{
"Timestamp":"160717102501S"
,"Energy_Delivered":"96966.094"
,"Energy_Returned":"69198.641"
,"Gas_Delivered":"4756.104"
,"Energy_Delivered_Tariff1":"54210.770"
,"Energy_Delivered_Tariff2":"42755.324"
,"Energy_Returned_Tariff1":"27365.799"
,"Energy_Returned_Tariff2":"41832.840"
,"Energy_Tariff":"0002"
,"Power_Delivered":"4680"
,"Power_Returned":"1740"
,"Voltage_l1":"241.0"
,"Current_l1":"0"
,"Voltage_l2":"237.0"
,"Current_l2":"2"
,"Voltage_l3":"236.0"
,"Current_l3":"0"
,"Power_Delivered_l1":"2964"
,"Power_Returned_l1":"136"
,"Power_Delivered_l2":"1180"
,"Power_Returned_l2":"1696"
,"Power_Delivered_l3":"1536"
,"Power_Returned_l3":"70"
}
In plaats van Actueel kun je ook Actual gebruiken.

Voorbeeld 2

Om de Device Informatie van de Slimme Meter en de DSMR-logger op te halen gebruik je het volgende commando:
http://192.168.12.63/restapi?GET=DEVInfo
Waarna je de volgende json string terug krijgt:
{
"Identification":"XMX5LGBBLB1234567890"
,"P1_Version":"50"
,"Equipment_Id":"453030xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3136"
,"Electricity_Tariff":"0002"
,"Gas_Device_Type":"3"
,"Gas_Equipment_Id":"47303xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx23136"
,"Author":"Willem Aandewiel (www.aandewiel.nl)"
,"FwVersion":"v0.4.2 (May 5 2019)"
,"Compiled":"May 5 2019 19:31:28"
,"FreeHeap":12528
,"maxFreeBlock":5632
,"ChipID":"41e189"
,"CoreVersion":"2_5_0"
,"SdkVersion":"3.0.0-dev(c0f7b44)"
,"CpuFreqMHz":80
,"SketchSize":511.203
,"FreeSketchSpace":236.000
,"FlashChipID":"0014405E"
,"FlashChipSize_MB":1.000
,"FlashChipRealSize_MB":1.000
,"FlashChipSpeed_MHz":40.00
,"FlashChipMode":"DOUT"
,"BoardType":"ESP8266_GENERIC"
,"SSID":"thisWiFi"
,"IpAddress":"192.168.12.63"
,"WiFiRSSI":-51
,"Hostname":"DSMR-WS"
,"upTime":"9(d):20:57"
,"TelegramCount":162180
,"TelegramErrors":7
,"lastReset":"Software/System restart"
}