Benodigd Bibliotheken

Benodigde Bibliotheken

Voor de DSMRloggerWS firmware zijn de volgende bibliotheken nodig:

dsmr

Deze library is ontwikkeld door Matthijs Kooijman en vormt het hart van de DSMR-logger. Je kunt de bibliotheek hier https://github.com/matthijskooijman/arduino-dsmr downloaden. De firmware is getest met Version 0.1 - Commit f79c906 on 18 Sep 2018 maar nieuwere versies zullen waarschijnlijk ook werken.

TimeLib

Deze is door Paul Stoffregen ontwikkeld. Je kunt hem hier https://github.com/PaulStoffregen/Time downloaden.

WiFiManager

Je kunt de, door Tzapu ontwikkelde, bibliotheek hier https://github.com/tzapu/WiFiManager downloaden. De DSMR-logger firmware is getest met version 0.14.0 van deze bibliotheek maar nieuwere versies zullen waarschijnlijk ook werken.

TelnetStream

Deze bibliotheek is door Juraj Andrassy ontwikkeld. Je kunt deze bibliotheek hier https://github.com/jandrassy/TelnetStream downloaden. De firmware is getest met version 0.0.1 maar nieuwere versies zullen waarschijnlijk ook werken.

Let op: De installatie van deze bibliotheek gaat net als de andere bibliotheken. Een update kan echter pas geïnstalleerd worden als éérst de map TelnetStream-master uit de map Libraries wordt verwijderd!

WebSocketsServer

Deze bibliotheek is ontwikkeld door Markus Sattler en je kunt hem hier https://github.com/Links2004/arduinoWebSockets downloaden. De DSMR-logger firmware is getest met Version 20.05.2015 - commit 72731be on 16 Jan 2019 maar nieuwere versies zullen waarschijnlijk ook werken.

SSD1306Ascii

William Greiman heeft deze bibliotheek ontwikkeld met in het achterhoofd minimaal gebruik van resources (dus: een bibliotheek die weinig geheugen gebruikt). Je kunt de bibliotheek hier https://github.com/greiman/SSD1306Ascii downloaden. De DSMR-logger Firmware is getest met Version 1.2.x - Commit 97a05cd on 24 Mar 2019 maar nieuwere versies zullen waarcshijnlijk ook werken.

PubSubClient

Nick O'Leary (knolleary) heeft deze bibliotheek ontwikkeld. Je kunt de bibliotheek hier https://github.com/knolleary/pubsubclient downloaden.

ArduinoJson

Copyright Benoit Blanchon 2014-2019 De DSMR-logger Firmware is getest met Version 6.13.0 van ArduinoJson. Je kunt de bibliotheek hier https://github.com/bblanchon/ArduinoJson.git downloaden.

ModUpdateServer

Deze bibliotheek maakt het mogelijk om firmware en SPIFFS Over The Air te flashen naar de DSMR-logger. Deze bibliotheek is nodig vanaf versie 2.6.3 van de Arduino/ESP8266 core. Je kunt de bibliotheek hier https://github.com/mrWheel/ModUpdateServer downloaden.

dsmr30

Let op! Deze functionaliteit is slechts beperkt getest!Heb je een pré DSMR 4.0 Slimme Meter dan kun je deze toch aansluiten op de DSMR-logger maar moet je een aantal define's in het eerste tab-blad aanpassen én je moet deze library installeren. Kijk ook hier.

Overige libraries

Onderstaande libraries zijn onderdeel van de ESP8266 Core en moeten dus niet handmatig geïnstalleerd worden!

* ESP8266WiFi  
* ESP8266WebServer
* WiFiUdp    
* ESP8266mDNS  
* FS      
* ArduinoOTA

Last updated