updateServer

Met de Update Server is het mogelijk om firmware en het bestand systeem naar een DSMR-logger32 te flashen.

Je kunt de Update Server op twee manieren opstarten:

  • Door op de knop [Update Firmware] in de FSmanager te klikken

  • Door in de browser de volgende URL in te toetsen: http://dsmr-esp32.local/update of: http://<hetIPadresVanDeDSMRlogger>/update

Flash Firmware

Om (nieuwe) firmware te flashen moet je op de knop [Choose file] onder de kop "Firmware:" klikken.

Er verschijnt nu een drop-down window waar je de gewenste firmware kunt selecteren.

Klik vervolgens op [Update Firmware]

Flash File Systeem

Om een nieuw bestands systeem op de DSMR-logger te flashen klik je op de knop [Choose file] onder de kop "FileSystem:".

Er verschijnt nu een drop-down window waar je het gewenste .spiffs.bin bestand systeem kunt selecteren.

Klik vervolgens op de knop [Update FileSystem]

Flashen is geslaagd

Last updated