D
D
DSMRlogger32
Search
K

Integratie met Home-Assistant

Home Assistant kan op twee manieren gegevens uit de DSMR-logger32 (met de DSMRlogger32 firmware) ophalen.

Via restAPI

Om de gegevens door middel van de restAPI's uit de DSMR-logger32 te halen moet het configuration.yaml bestand er ongeveer als volgt uit zien:
Heeft iemand een werkend YAML bestand dat met restAPI's werkt????
##################################
# uitbreiding configuratie.yaml #
##################################
# koppeling met de DSMR-logger32 #
# via restAPI's #
##################################

Via MQTT:

Om de gegevens via een MQTT broker uit de DSMR-logger32 te halen moet het configuration.yaml bestand er ongeveer zo uit zien:
##################################
# uitbreiding configuratie.yaml #
##################################
# koppeling met de DSMR-logger32 #
# via MQTT broker #
##################################
mqtt:
sensor:
- state_topic: "DSMR-ESP32"
name: "Gebruik"
device_class: "energy"
unit_of_measurement:'kWh'
value_template: "{{ value_json.power_delivered | round(3) }}"
- state_topic: "DSMR-ESP32"
name: "Gebruik l1"
device_class: "power"
unit_of_measurement: 'W'
value_template: "{{ (value_json.power_delivered_l1 | float * 1000.0) | round(1) }}"
- state_topic: "DSMR-ESP32"
name: "Gebruik l2"
device_class: "power"
unit_of_measurement: 'W'
value_template: "{{ (value_json.power_delivered_l2 | float * 1000.0) | round(1) }}"
- state_topic: "DSMR-ESP32"
name: "Gebruik l3"
device_class: "power"
unit_of_measurement: 'W'
value_template: "{{ (value_json.power_delivered_l3 | float * 1000.0) | round(1) }}"
- state_topic: "DSMR-ESP32"
name: "Gas gebruik"
device_class: "gas"
unit_of_measurement: 'm³'
value_template: "{{ value_json.gas_delivered | round(3) }}"
- state_topic: "DSMR-ESP32"
name: "Spanning-L1"
device_class: "voltage"
unit_of_measurement: 'V'
value_template: "{{ value_json.voltage_l1 | round(1) }}"
- state_topic: "DSMR-ESP32"
name: "Spanning-L2"
device_class: "voltage"
unit_of_measurement: 'V'
value_template: "{{ value_json.voltage_l2 | round(1) }}"
- state_topic: "DSMR-ESP32"
name: "Spanning-L3"
device_class: "voltage"
unit_of_measurement: 'V'
value_template: "{{ value_json.voltage_l3 | round(1) }}"
- state_topic: "DSMR-ESP32"
name: "Stroom-L1"
device_class: "current"
unit_of_measurement: 'A'
value_template: "{{ value_json.current_l1 | round(1) }}"
- state_topic: "DSMR-ESP32"
name: "Stroom-L2"
device_class: "current"
unit_of_measurement: 'A'
value_template: "{{ value_json.current_l2 | round(1) }}"
- state_topic: "DSMR-ESP32"
name: "Stroom-L3"
device_class: "current"
unit_of_measurement: 'A'
value_template: "{{ value_json.current_l3 | round(1) }}"
(met dank aan Henk Elzing)