D
D
DSMRlogger32
Search
K

DSMR-logger gerelateerde restAPI's

get
http://dsmr-esp32.local
/api/v2/dev/info
informatie over de DSMR-logger
get
http://dsmr-esp32.local
/api/v2/dev/time
Systeem Tijd
get
http://dsmr-esp32.local
/api/v2/dev/settings
Instellingen
post
http://dsmr-esp32.local
/api/v2/settings/{"name":"<settingVeld>","value":"<nieuweWaarde>"}
Instellingen aanpassen

Hieronder een opsomming van de settingsVelden:

hostname

 • type: String
 • maxlen: 29
 • Opmerking:
  • Characters

ed_tariff1 (Geleverde Energy, tarief 1)

 • type: float
 • min: 0
 • max: 10
 • decimalen: 5

ed_tariff2 (Geleverde Energy, tarief 2)

 • type: float
 • min: 0
 • max: 10
 • Decimalen: 5

er_tariff1 (Opgewekte Energy, tarief 1)

 • type: float
 • min: 0
 • max: 10
 • Decimalen: 5

er_tariff2 (Opgewekte Energy, tarief 2)

 • type: float
 • min: 0
 • max: 10
 • Decimalen: 5

gd_tariff (Gas Geleverd)

 • type: float
 • min: 0
 • max: 10
 • Decimalen: 5

electr_netw_costs (Netwerk kosten Electra)

 • type: float
 • min: 0
 • max: 100
 • Decimalen: 2
 • Opmerking:
  • Euro's per maand

gas_netw_costs (Netwerk kosten Gas)

 • type: float
 • min: 0
 • max: 100
 • Decimalen: 2
 • Opmerking:
  • Euro's per maand

tlgrm_interval (telegram Interval)

 • type: Integer
 • min: 1
 • max: 60
 • Opmerking:
  • Seconden

index_page (alternatieve index.html pagina)

 • type: String
 • maxlen: 49
 • Opmerking:
  • Characters
  • Default: DSMRindex.html

mqtt_broker (URL of IP-adres)

 • type: String
 • maxlen: 100
 • Opmerking:
  • Characters

mqtt_broker_port

 • type: Integer
 • min: 0
 • max: 9999

mqtt_user

 • type: String
 • maxlen: 39
 • Opmerking:
  • Characters

mqtt_passwd

 • type: String
 • maxlen: 29
 • Opmerking:
  • Characters

mqtt_toptopic

 • type: String
 • maxlen: 20
 • Opmerking:
  • Characters

mqtt_interval (interval voor het versturen van MQTT berichten)

 • type: Integer
 • min: 0
 • max: 600
 • Opmerking: Seconden
  • indien '0' worden er géén berichten verstuurd
  • er wordt nooit vaker een bericht verstuurd dan tlgrm_interval