FSmanager

Met de FSmanager is het mogelijk bestanden op het bestand systeem (SPIFFS) van de DSMR-logger te plaatsen of ze ervan te verwijderen. Ook kan de inhoud van bestanden die aanwezig zijn op het bestand systeem worden getoond (dit is niet mogelijk met .html bestanden omdat deze direct door de browser geïnterpreteerd -en dus uitgevoerd- worden).

Daarnaast kent de FSmanager nog de volgende functies:

  • Starten van de Update Server [Update Firmware]

  • Rebooten van de DSMR-logger[Reboot]

  • Formatteren van het SPIFFS [Format FileSYS]

  • Soms blijft het scherm leeg. Klik dan op de knop[List File System]

  • Met de knop[Exit FSmanager] keer je terug naar het hoofdscherm.

Er zijn verschillende manieren om de FSmanager te starten:

  • Door in de browser de volgende URL in te toetsen http://dsmr-esp32.local/FSmanager of: http://<ipAdresVanDeLogger>/FSmanager

Het bestand systeem formatteren

De FSmanager heeft de mogelijkheid om het bestand systeem te formatteren. Deze functie is alleen nodig als het bestand systeem problemen vertoont. Normaal gesproken is deze functie nooit nodig en daarom is de knop ook uitgeschakeld. Om de knop te activeren moet het bestand met de naam !doNotFormat(het eerste teken is een uitroep-teken) ge-delete worden. De inhoud van het bestand is niet belangrijk. Zodra dit bestand afwezig is wordt de [Format FileSYS] knop geactiveerd.

Pas op! Door het bestand systeem te formatteren raak je álle bestanden die op het bestand systeem staan kwijt! Maak zo nodig eerst kopiëren van belangrijke bestanden.

Na iedere herstart zal de DSMRlogger32 firmware controleren of het bestand systeem correct geformatteerd is. In dat geval plaatst het automatisch een bestand met de naam !doNotFormat in de root directory.

Last updated