Benodigde Bibliotheken

Voor de DSMRlogger32 firmware zijn de volgende bibliotheken nodig:

dsmr2Lib

Deze library is een uitbreiding op de arduino-dsmr van Matthijs Kooijman. Je kunt de dsmr2Lib library hier downloaden.

ezTime

Deze is door Rop Gonggrijp ontwikkeld. Installatie via de Library Manager. Je kunt hier meer informatie over deze bibliotheek vinden.

WiFiManager

Installatie via de Library Manager. Je kunt meer over deze door Tzapu ontwikkelde, bibliotheek hier vinden. De DSMRlogger32 firmware is getest met version 0.15.0 van deze bibliotheek maar nieuwere versies zullen waarschijnlijk ook werken.

TelnetStream

Deze bibliotheek is door Juraj Andrassy ontwikkeld. Installatie via de Library Manager. Je kunt hier meer informatie over deze bibliotheek vinden. De firmware is getest met version 1.2.2 maar nieuwere versies zullen waarschijnlijk ook werken.

Let op: De installatie van deze bibliotheek gaat net als de andere bibliotheken. Een update kan echter pas geïnstalleerd worden als éérst de map TelnetStream-master uit de map Libraries wordt verwijderd!

SSD1306Ascii

William Greiman heeft deze bibliotheek ontwikkeld met in het achterhoofd minimaal gebruik van resources (dus: een bibliotheek die weinig geheugen gebruikt). Installatie via de Library Manager. Meer informatie over deze bibliotheek kun je hier vinden. De DSMR-logger Firmware is getest met Version1.3.0 maar nieuwere versies zullen waarschijnlijk ook werken.

SSD1306AsciiWire

Onderdeel van SSD1306Ascii.

Adafruit NeoPixel

Door Adafruit ontwikkelde bibliotheek om NeoPixels aan te sturen. Installatie via de Library Manager.

PubSubClient

Nick O'Leary (knolleary) heeft deze bibliotheek ontwikkeld. Installatie via de Library Manager. Getest met versie 2.7.0 Je kunt hier meer informatie over deze bibliotheek vinden.

ArduinoJson

Ontwikkeld door Benoit Blanchon. Installatie via de Library Manager. Getest met versie 16.19.3. Hier vind je meer informatie over deze library.

SPIFFS_SysLogger

Je kunt de bibliotheek hier downloaden. Pas op! voor gebruik van het LittleFS moet je deze versie gebruiken!

Overige libraries

Onderstaande libraries zijn onderdeel van de ESP8266 Core en moeten dus niet handmatig geïnstalleerd worden!

  • FS

  • SPIFFS

  • WiFi

  • WebServer

  • HTTPUpdateServer

  • ESPmDNS

  • WiFiUpd

  • esp_heap_caps

  • HardwareSerial

Last updated