Slimme Meter gerelateerde restAPI's

Systeem Informatie van de Slimme Meter

GET http://dsmr-esp32.local/api/v2/sm/info

Geeft systeem een JSON string met informatie van de Slimme Meter, zoals ID's en Serie nummers, terug.

{
 "info": {
  "identification": "XMX5LBGGFB2410065887",
  "p1_version": "50",
  "equipment_id": "4530303336303033373839373339363136",
  "electricity_tariff": "0002",
  "mbus1_device_type": 3,
  "mbus1_equipment_id_tc": "4730303339303031363532303530323136"
 }
}

Informatie uit het laatst gelezen telegram

GET http://dsmr-esp32.local/api/v2/sm/actual

Geeft de actuele meterstanden van de Slimme Meter terug in een JSON string.

{
 "actual": {
  "timestamp": "230102141705W",
  "energy_delivered_tariff1": 6225.879,
  "energy_delivered_tariff2": 8884.998,
  "energy_returned_tariff1": 1184.409,
  "energy_returned_tariff2": 2601.907,
  "power_delivered": 1.12,
  "power_returned": 0,
  "voltage_l1": 235,
  "voltage_l2": 234,
  "voltage_l3": 232,
  "current_l1": 0,
  "current_l2": 0,
  "current_l3": 3,
  "power_delivered_l1": 0.195,
  "power_delivered_l2": 0.164,
  "power_delivered_l3": 0.76,
  "power_returned_l1": 0,
  "power_returned_l2": 0,
  "power_returned_l3": 0,
  "mbus1_delivered": 4961.589,
  "mbus2_delivered": 0,
  "mbus3_delivered": 0,
  "mbus4_delivered": 0,
  "gas_delivered": 4961.589
 }
}

Alle velden die de dsmr library terug kan geven

GET http://dsmr-esp32.local/api/v2/sm/fields

Geeft een JSON string met alle velden die door de DSMRlogger32 firmware kunnen worden terug gegeven.

\

Let op!

Niet iedere Slimme Meter geeft ook al deze velden terug. Als de Slimme meter een veld niet terug geeft heeft

"value"

de waarde

"-"

.

{
 "fields": {
  "identification": "XMX5LBGGFB2410065887",
  "p1_version": "50",
  "timestamp": "230102141815W",
  "equipment_id": "4540404446404044474849474449464146",
  "energy_delivered_tariff1": 6225.879,
  "energy_delivered_tariff2": 8885.021,
  "energy_returned_tariff1": 1184.409,
  "energy_returned_tariff2": 2601.907,
  "electricity_tariff": "0002",
  "power_delivered": 1.35,
  "power_returned": 0,
  "electricity_failures": 15,
  "electricity_long_failures": 2,
  "electricity_failure_log": "(2)(0-0:96.7.19)(200210104719W)(0000014540*s)(220324214948W)(0000007370*s)",
  "electricity_sags_l1": 18,
  "electricity_sags_l2": 15,
  "electricity_sags_l3": 20,
  "electricity_swells_l1": 247,
  "electricity_swells_l2": 205,
  "electricity_swells_l3": 249,
  "voltage_l1": 234,
  "voltage_l2": 234,
  "voltage_l3": 233,
  "current_l1": 0,
  "current_l2": 1,
  "current_l3": 3,
  "power_delivered_l1": 0.191,
  "power_delivered_l2": 0.394,
  "power_delivered_l3": 0.763,
  "power_returned_l1": 0,
  "power_returned_l2": 0,
  "power_returned_l3": 0,
  "mbus1_device_type": 3,
  "mbus1_equipment_id_tc": "4730303339303031363532303530323136",
  "mbus1_delivered": 4961.589,
  "mbus2_delivered": 0,
  "mbus3_delivered": 0,
  "mbus4_delivered": 0
 }
}

Informatie van één veld uit het laatst gelezen telegram

GET http://dsmr-esp32.local/api/v2/sm/fields/<fieldName>

Geeft een JSON string met informatie over één veld terug. Bijvoorbeeld:

http://dsmr-esp32.local/api/v2/sm/fields/current_l2

{
 "fields": {
  "timestamp": "230102145809W",
  "current_l2": 3
 }
}

Onbewerkt telegram uit de Slimme Meter

GET http://dsmr-esp32.local/api/v2/sm/telegram

Geeft een telegram terug precies zo als de Slimme Meter die ook afgeeft, dus inclusief "\r\n" line endings en inclusief de CheckSum!

/XMX5LABCDE2410065447

1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(210610104031S)
0-0:96.1.1(4530304446303033373839312345678906)
1-0:1.8.1(004491.266*kWh)
1-0:1.8.2(006065.310*kWh)
1-0:2.8.1(000788.990*kWh)
1-0:2.8.2(001809.893*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(00.037*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
0-0:96.7.21(00011)
0-0:96.7.9(00001)
1-0:99.97.0(1)(0-0:96.7.19)(200210104719W)(0000014540*s)
1-0:32.32.0(00010)
1-0:52.32.0(00007)
1-0:72.32.0(00009)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:52.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.13.0()
1-0:32.7.0(238.0*V)
1-0:52.7.0(238.0*V)
1-0:72.7.0(238.0*V)
1-0:31.7.0(002*A)
1-0:51.7.0(000*A)
1-0:71.7.0(003*A)
1-0:21.7.0(00.598*kW)
1-0:41.7.0(00.102*kW)
1-0:61.7.0(00.000*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(00.663*kW)
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.0(4730305559303031363839312345678906)
0-1:24.2.1(210610104007S)(03845.376*m3)
!344A

Last updated