De eerste keer opstarten

WiFi configureren

Als de DSMR-logger32 voor het eerst op de P1 poort van de Slimme Meter wordt aangesloten, of als je in de Telnet User Interface de letter "W" hebt ingetoetst, zijn de credentials van je WiFi Access Point nog niet/niet meer bekend.

De DSMR-logger32 zal nu een eigen AccessPoint opstarten. Heb je een OLED-schermpje op je DSMR-logger32 aangesloten dan staat er op het OLED schermpje dat er een AccessPoint is opgestart (AP mode active) en dat je daar verbinding mee moet maken. Maar ook zonder OLED schermpje kun je aan de NEOpixels zien dat er een AccessPoint is opgestart. NEO-1 zal namelijk fel wit branden (NEO-2 is uit).

Met je computer/mobiel/tablet, ga je naar Netwerk Instellingen en kijk je welke WiFi Access Points (AP) er allemaal zijn.

Als daar een WiFi AP met de naam DSMR-ESP32-xx:yy:zz tussen staat maak je daar verbinding mee (er hoeft geen wachtwoord te worden ingevoerd). Er kunnen nu twee dingen gebeuren:

  1. Er verschijnt een popUp window met de optie om je WiFi netwerk te configureren (klik op [Configure WiFi]).;

  2. Of er gebeurt niets. Ga dan met je browser naar http://192.168.4.1/ waarna er een (popUp) window verschijnt waarin je je WiFi netwerk kunt configureren (klik op [Configure WiFi]).

Nu volgt er een scherm met alle WiFi netwerken die in de buurt gevonden zijn. Selecteer jouw WiFi netwerk en voer het bijbehorende wachtwoord in.

De DSMR-logger32 zal rebooten en verbinding maken met jouw WiFi router (zie: Normale Verwerking).

Zet je computer/mobiel/tablet weer terug op je eigen WiFi netwerk.

Als de DSMR-logger32 nog steeds geen verbinding met jouw WiFi netwerk kan maken dan start hij weer zijn eigen AP op (NEO-1 brandt weer fel wit, NEO-2 is uit) en dan zul je de WiFi procedure opnieuw moeten uitvoeren.

Als de DSMR-logger32 normaal is opgestart en de drie NeoPixels branden groen, ga dan met je browser naar: http://DSMR-ESP32.local/ of http://<IPadresVanDeDSMRlogger>

In de browser verschijnt nu de de hoofd-pagina van de DSMR-logger32 met daarin de actuele data uit je Slimme Meter.

Je kunt met telnet DSMR-ESP32.local of met telnet <IPadresVanDeDSMRlogger> inloggen op je DSMR-logger32 en volgen waar hij mee bezig is (zie Telnet User Interface).

Om te bepalen welk IP is uitgegeven aan de ESP door de DHCP server, kun je in je router kijken, of dit opzoeken met bijv. de Fing app of met nmap.

AP mode blijvend activeren

Het is mogelijk om de DSMR-logger32 permanent als Access Point te gebruiken. De DSMR-logger32 wordt dan niet op je eigen netwerk aangesloten maar blijft zelf een AP. Je kunt de GUI benaderen door op je PC of tablet het AP (DSMR-ESP32-xx:yy:zz) te kiezen (zoals hiervoor beschreven). Het IP address waar je in AP mode naar toe moet browsen is http://192.168.4.1 Je kunt deze mode activeren door tijdens het opstarten de [Flash] knop in te drukken en ingedrukt te houden tot de NEOpixels niet meer blinken. Wil je niet iedere keer de [Flash] knop in te moeten drukken bij het opstarten, dan kun je in Settings (klik op het houweeltje) ...

... op klik op System ...

... waarna je de waarde van run als AccessPoint in een 1 kunt veranderen.

Vergeet vervolgens niet om op [Opslaan] te klikken! Druk nu op de [Reset] knop van de DSMR-logger32 en deze zal vervolgens altijd als AP opstarten (tot je de waarde weer terug zet naar 0 uiteraard.

Last updated