D
D
DSMRlogger32
Search
K

Settings Editor

De DSMRlogger32 heeft de mogelijkheid om meterstanden en instellingen via de browser te veranderen.
Je start de DSMR-editor door in het hoofdscherm op het
icoontje te klikken.

Betekenis van de knoppen:

 • Terug: Terug naar het hoofdscherm van de DSMR-logger.
 • Meterstanden: Hier kunnen, per maand, de meterstanden worden ingevoerd. Er kan gekozen worden tussen de meterstanden van de gebruikte energie, de opgewekte energie en het gas verbruik.
 • Settings: Hier kunnen bepaalde parameters die specifiek zijn voor jouw Slimme Meter worden ingevoerd.
 • System: Voor jouw DSMR-logger specifieke parameters.
 • Herstel: ingevoerde veranderingen die nog niet zijn opgeslagen worden teniet gedaan.
 • Opslaan: de ingevoerde gegevens worden opgeslagen.

Meterstanden aanpassen

Het muteren van de maanden tabel is nog niet helemaal zoals het zou moeten zijn. Het is vrij lastig omdat de software zeker moet zijn dat de jaar/maand gegevens, van boven naar beneden, aflopen en aansluiten en ook de meterstanden moeten een steeds lagere waarde hebben. Wordt niet aan voorgaande inter-validatie voldaan, dan kleurt het vakje waar de fout is ontdekt rood en worden de gegevens niet opgeslagen.
Klik na iedere verandering op [Opslaan] (of in ieder geval toch zo vaak mogelijk!
Sommige browser vertalen decimale punten in komma's! Dit is erg verwarrend want de vertaling terug doen ze dan weer niet. Bij het invullen/veranderen van de meterstanden moet een decimale punt (".") gebruikt worden, anders wordt de invoer als ongeldig aangemerkt en niet opgeslagen!

Slimme Meter Settings aanpassen

Use Pré DSMR 40 (0=No, 1=Yes)

Zet deze rubriek op "1" als je een DSMR 2+ of DSMR 3+ Slimme Meter hebt. Deze instelling wordt pas actief nadat de DSMR-logger opnieuw is opgestart.

MBus-1 (2,3,4) Type Meter

Voer hier het Type in van de meter die op de betreffende MBus is aangesloten. Het Type van Gas meters is "003". Als in jouw installatie de Gas meter is aangesloten op MBus-ID2 voer je bij de rubriek**"MBus-2 Type meter"**een "3" in. Bij MBus-ID's waar niets op is aangesloten voer je het beste een "0" in.

SM Has Fase Info (0=No, 1=Yes)

Voer een 1 in als de aangesloten Slimme Meter wél fase informatie afgeeft, voer anders een 0 (nul) in. Of jouw Slimme Meter Fase Informatie af geeft kun je zien door naar een telegram te kijken. Geeft jouw Slimme Meter Fase Informatie dan zie je rubrieken met een naam waar _l1, _l2 en _l3 achter staat. Je hebt een Slimme meter die géén fase info afgeeft als de grafieken leeg blijven.

Device Settings aanpassen

Hostname

De default Hostname is DSMR-ESP32. De documentatie gaat ook uit van deze default hostname. Mocht je de hostname hier veranderen dan moet je bij het lezen van de documentatie overal "DSMR-ESP32" vervangen door de door jou ingevoerde hostname.

Te gebruiken index.html pagina

De standaard index pagina is "DSMRindex.html". Mocht je zelf een GUI schrijven dan kun je hier de naam van de index pagina van jouw GUI invullen (nadat je jouw .html pagina naar het bestand systeem hebt ge-upload). Standaard staat er ook een DSMRindexEDGE.html pagina op het bestand systeem. Deze is gelijk aan de DSMRindex.html pagina maar hij haalt de javascript en css bestanden uit de github repository zodat aanpassingen (uitbreidingen of verbeteringen) automatisch door de DSMR-logger gebruikt worden. Je kunt alternatieve GUI's eenvoudig uitproberen door in de FSmanager op deze bestanden te klikken.
Een nieuw ingevoerde index pagina wordt pas actief na het opnieuw opstarten van de DSMR-logger ([ReBoot] knop in de FSmanager).

Dagelijkse Reboot

Soms is het handig om de DSMR-logger iedere dag automatisch te re-booten. Door deze optie op "1" te zetten gebeurt dat iedere ochtend.

Uren/Dagen/Maanden historie aanpassen

Het is mogelijk om, binnen grenzen, de hoeveelheid historie die je per uur, dag of maand wilt opslaan in het betreffende RING bestand, aan te passen. Je kunt slechts één van deze RING-bestanden per keer aanpassen. Om dat te doen moet je zowel het aantal veranderen alsook de rubriek "Historie aanpassen" op "1" zetten en op [Opslaan] klikken.

Telegram Lees Interval

Default interval is 10. Dit betekent dat er iedere tien seconden een telegram wordt gelezen en verwerkt. De minimum waarde is 2 seconden.

OLED type

Hier kun je invoeren óf en wat voor OLED schermpje op de DSMR-logger is aangesloten.
 • Voer een 0 (nul) in als er geen OLED scherm is aangesloten
 • Voer een 1 in als het scherm van het type SDD1306 is
 • Voer een 2 in als het scherm van het type SH1106 is

Flip Oled scherm

 • Voer 0 (nul) in om het scherm standaard te gebruiken
 • Voet 1 in als je het scherm "op zijn kop" gebruikt.

MQTT Top Topic

Dit is het topic waarmee de MQTT berichten naar de broker worden verstuurd. Standaard is het Top Topic "DSMR-ESP32".

Verzend MQTT berichten

Hier kun je opgeven hoe vaak de DSMR-logger een bericht naar de MQTT broker moet sturen. Voer je hier '0' (nul) in dan worden er géén berichten naar de MQTT broker verstuurd. Een waarde kleiner dan de Telegram Lees Interval zorgt ervoor dat na ieder gelezen telegram een bericht naar de MQTT broker wordt verstuurd.