Beschrijving restAPI's (v2)

Alle beschikbare gegevens kunnen via restAPI call's bij de DSMR-logger worden opgevraagd. De restAPI's zijn verdeeld in drie groepen. Informatie die met de hardware en firmware te maken heeft (/dev), informatie die met de Slimme Meter te maken heeft (/sm) en historische gegevens die, aan de hand van de door de Slimme Meter afgegeven gegevens, door de DSMR-logger in bestanden worden opgeslagen (/hist).

Aanroepen restAPI vanuit verschillende systemen

Een restAPI kan op verschillende manieren worden aangeroepen.

Javascript

  fetch(APIGW+"v2/dev/time")
   .then(response => response.json())
   .then(json => {
    //console.log("parsed .., data is ["+ JSON.stringify(json)+"]");
    data = json.devtime;
    for( let field in data )
    {
     //console.log("dev/time: field["+field+"], value["+data[field]+"]");
     if (field == "time")
     {
      //console.log("Got new time ["+data[field]+"]");
      document.getElementById('theTime').innerHTML = data[field];
     }
    }
   })
   .catch(function(error) {
    var p = document.createElement('p');
    p.appendChild(
     document.createTextNode('Error: ' + error.message)
    );
   });   

Unix command

curl http://dsmr-api.local/api/v2/dev/time

Geeft dit als output:

{
 "devtime": {
  "timestamp": "230104142233W",
  "time": "04-01-2023 14:22:17",
  "time_rev": "2023-01-04 14:22:17",
  "epoch": 1672838537,
  "uptime": "1(d)-22:27(H:m)",
  "uptime_secs": 167241
 }
}

Home Assistant

configuration.yaml:

### configuration.yaml
### DSMRloggerAPI 

  <<help>>

geeft dit resultaat:

Heeft iemand een werkend Home-Assistant yaml bestand dat hij wil delen?

De source van deze code kun je op github vinden.

Andere systemen

Veel andere systemen hebben hun eigen manier om restAPI's op te vragen. Lees hiervoor de betreffende documentatie.

Last updated