D
D
DSMRlogger32
Search
K

Betekenis NeoPixels

Bij het opstarten van de DSMR-logger32 kun je, aan de hand van de NeoPixels zien wat hij "aan het doen is".
Na een [Reset] of bij het aansluiten van de spanning zal de DSMR-logger32 een aantal stappen uitvoeren. Als eerste zal de NEO-WD Blauw worden en de twee andere Neopixels zullen snel blinken in verschillende kleuren. Daarna worden NEO-1 en NEO-2 kortstondig rood.

De Watchdog

De Watchdog stuurt NEO-WD aan en het verloop is altijd als volgt:
Stap
NEO-WD
Text
1
Blauw pulserend
Na een reset zal de NEO-WD 30 seconden in deze staat verkeren zodat de ESp32 genoeg tijd heeft om op te starten.
2
off
ongeveer 50 milli seconden.
3
Groen pulserend
Normale verwerking. Zolang de ESP32 heartbeat pulsen geeft zal de Watchdog in deze staat blijven. De pulse duur is ongeveer 10 seconden (aan-uit-aan).
4
Rood langzaam pulserend
60 seconden géén heartbeat ontvangen. 30 seconden vóór reset ESP32. De pulse duur is ongeveer twee seconden (aan-uit-aan). Wordt er weer een heartbeat ontvangen dan veranderd de status terug naar stap 3.
5
Rood snel pulserend
75 seconden géén heartbeat ontvangen. 15 seconden vóór reset ESP32. De pulse duur is ongeveer een halve seconde (aan-uit-aan). Wordt er weer een heartbeat ontvangen dan verandert de status terug naar stap 3.
6
Rood snel knipperend
Te lang geen heartbeat ontvangen. De Watchdog gaat over tot het resetten van de ESP32.
7
fel Wit
De Watchdog reset de ESP32.

Bijzondere situatie

Bij de eerste keer opstarten, als je met telnet de credentials hebt ge-reset óf als je de DSMR-logger32 naar een lokatie verplaatst waar hij geen verbinding met het ingevoerde/bekende WiFi AccessPoint kan maken, zullen de Neopixels als volgt gaan branden:
Stap
NEO-2
NEO-1
NEO-WD
Opmerking
1
Rood
Rood
Blauw
Start verwerking (na initieel knipperen van NEO-1 en NEO-2).
2
(off)
Wit
Blauw/Groen
AccessPoint opgestart Selecteer dit AP en voer de credentials van je WiFi netwerk in en druk op [Save]
3
(off)
Blauw
Blauw
4
(off)
Rood
Blauw/Groen
Connectie met WiFi
5
Groen
Groen
Groen
Normale verwerking
Afhankelijk van hoe snel je met het selecteren van je WiFi AP bent zal de NEO-WD in "normale operatie" komen (stap 3/4) en langzaam Groen pulseren. Duurt het selecteren en bewaren van je WiFi credentials te lang dan zal de NEO-WD eerst langzaam en daarna snel in Rood pulseren waarna de ESP32 wordt ge-reset en deze weer met de normale opstart procedure start.

Voeding niet toereikend

Als de Slimme Meter geselecteerd is als Power bron ("PWR SELECT" - "SM") en de Slimme Meter kan niet voldoende vermogen leveren dan zal dat te zien zijn aan de NeoPixels die dan als volgt branden/knipperen:
Stap
NEO-2
NEO-1
NEO-WD
Opmerking
1
Blink all colors
Blink all colors
Blauw
Standaard opstart sequence
2
(off)
Rood
Blauw
Fout situatie
Terug naar stap 1

Normale verwerking

Bij het opstarten zullen de NeoPixels als volgt branden/pulseren:
Stap
NEO-2
NEO-1
NEO-WD
Opmerking
1
(off)
Rood
Blauw
Start verwerking (na initieel knipperen van NEO-1 en NEO-2).
2
(off)
Blauw
Blauw
Start WiFi
3
(off)
Groen
Blauw
Verbonden met WiFi
4
Groen
Groen
Blauw
Normale verwerking. Watchdog nog in opstart fase.
5
Groen
Groen
Groen
Normale verwerking. Watchdog ontvangt heartbeats.
x
Rood
Groen
Groen
Bij het ontvangen van een onvolledig Telegram zal NEO-2 kortstondig Rood oplichten. Bij een volgend, volledig, telegram wordt NEO-2 weer Groen.
Als de hele opstart procedure (goed) is doorlopen hoort de NEO-WD langzaam in het groen te pulseren. Zolang de Watchdog regelmatig een heartbeat van de ESP32 ontvangt zal dat het geval zijn. Dat de ESP32 een heartbeat verstuurt kun je zien omdat NEO-1 dan héél even Wit oplicht.
Iedere keer dat de DSMR-logger een telegram verwerkt zal NEO-2 even fel groen oplichten.