Betekenis NeoPixels

Bij het opstarten van de DSMR-logger32 kun je, aan de hand van de NeoPixels zien wat hij "aan het doen is".

Na een [Reset] of bij het aansluiten van de spanning zal de DSMR-logger32 een aantal stappen uitvoeren. Als eerste zal de NEO-WD Blauw worden en de twee andere Neopixels zullen snel blinken in verschillende kleuren. Daarna worden NEO-1 en NEO-2 kortstondig rood.

De Watchdog

De Watchdog stuurt NEO-WD aan en het verloop is altijd als volgt:

StapNEO-WD
1

Blauw pulserend

Na een reset zal de NEO-WD 30 seconden in deze staat verkeren zodat de ESp32 genoeg tijd heeft om op te starten.

2

off

ongeveer 50 milli seconden.

3

Groen pulserend

Normale verwerking. Zolang de ESP32 heartbeat pulsen geeft zal de Watchdog in deze staat blijven. De pulse duur is ongeveer 10 seconden (aan-uit-aan).

4

Rood langzaam pulserend

60 seconden géén heartbeat ontvangen. 30 seconden vóór reset ESP32. De pulse duur is ongeveer twee seconden (aan-uit-aan). Wordt er weer een heartbeat ontvangen dan veranderd de status terug naar stap 3.

5

Rood snel pulserend

75 seconden géén heartbeat ontvangen. 15 seconden vóór reset ESP32. De pulse duur is ongeveer een halve seconde (aan-uit-aan). Wordt er weer een heartbeat ontvangen dan verandert de status terug naar stap 3.

6

Rood snel knipperend

Te lang geen heartbeat ontvangen. De Watchdog gaat over tot het resetten van de ESP32.

7

fel Wit

De Watchdog reset de ESP32.

Bijzondere situatie

Bij de eerste keer opstarten, als je met telnet de credentials hebt ge-reset óf als je de DSMR-logger32 naar een lokatie verplaatst waar hij geen verbinding met het ingevoerde/bekende WiFi AccessPoint kan maken, zullen de Neopixels als volgt gaan branden:

StapNEO-2NEO-1NEO-WDOpmerking
1

Rood

Rood

Blauw

Start verwerking (na initieel knipperen van NEO-1 en NEO-2).

2

(off)

Wit

Blauw/Groen

AccessPoint opgestart Selecteer dit AP en voer de credentials van je WiFi netwerk in en druk op [Save]

3

(off)

Blauw

Blauw

4

(off)

Rood

Blauw/Groen

Connectie met WiFi

5

Groen

Groen

Groen

Normale verwerking

Afhankelijk van hoe snel je met het selecteren van je WiFi AP bent zal de NEO-WD in "normale operatie" komen (stap 3/4) en langzaam Groen pulseren. Duurt het selecteren en bewaren van je WiFi credentials te lang dan zal de NEO-WD eerst langzaam en daarna snel in Rood pulseren waarna de ESP32 wordt ge-reset en deze weer met de normale opstart procedure start.

Voeding niet toereikend

Als de Slimme Meter geselecteerd is als Power bron ("PWR SELECT" - "SM") en de Slimme Meter kan niet voldoende vermogen leveren dan zal dat te zien zijn aan de NeoPixels die dan als volgt branden/knipperen:

StapNEO-2NEO-1NEO-WDOpmerking

1

Blink all colors

Blink all colors

Blauw

Standaard opstart sequence

2

(off)

Rood

Blauw

Fout situatie

Terug naar stap 1

Normale verwerking

Bij het opstarten zullen de NeoPixels als volgt branden/pulseren:

StapNEO-2NEO-1NEO-WDOpmerking

1

(off)

Rood

Blauw

Start verwerking (na initieel knipperen van NEO-1 en NEO-2).

2

(off)

Blauw

Blauw

Start WiFi

3

(off)

Groen

Blauw

Verbonden met WiFi

4

Groen

Groen

Blauw

Normale verwerking. Watchdog nog in opstart fase.

5

Groen

Groen

Groen

Normale verwerking. Watchdog ontvangt heartbeats.

x

Rood

Groen

Groen

Bij het ontvangen van een onvolledig Telegram zal NEO-2 kortstondig Rood oplichten. Bij een volgend, volledig, telegram wordt NEO-2 weer Groen.

Als de hele opstart procedure (goed) is doorlopen hoort de NEO-WD langzaam in het groen te pulseren. Zolang de Watchdog regelmatig een heartbeat van de ESP32 ontvangt zal dat het geval zijn. Dat de ESP32 een heartbeat verstuurt kun je zien omdat NEO-1 dan héél even Wit oplicht.

Iedere keer dat de DSMR-logger een telegram verwerkt zal NEO-2 even fel groen oplichten.

Last updated