Arduino IDE geschikt maken voor het compileren van de DSMRloggerAPI firmware

In de volgende vier hoofdstukken wordt beschreven wat je moet doen om zélf de DSMRloggerAPI firmware te compileren en naar de DSMR-logger te flashen.

Last updated