Selecteren compiler opties

Overzicht te selecteren functies

Tijdens het compileren van de firmware kun je bepaalde functionaliteit in- en uit-schakelen door de #defines wél of níet door twee slashes ("//") vooraf te laten gaan.

In onderstaande tabel kun je zien of een bepaalde functionaliteit beschikbaar is voor de DSMR-logger.

#define

Functie

Default

Met de Update Server kun je vanuit de FSexplorer updates van de firmware installeren

JA

Deze optie zorgt ervoor dat de functionaliteit voor het versturen van gegevens naar een MQTT broker wordt ingebouwd

JA

Deze optie zorgt voor de functionaliteit voor het versturen van gegevens naar mindergas.nl waar je het huidige gasverbruik kunt vergelijken met anderen.

JA

Met de System logger is het mogelijk om debug informatie over de werking van de DSMR-logger op te slaan in een bestand van 500 regels.

NEE

alleen gebruiken om te debuggen.

Of je de gebruikte passwords in het Systeem Info scherm en via telnet wilt tonen

NEE

Als je geen Slimme Meter op de DSMR-logger hebt aangesloten maar toch (dummy) data wilt zien.

NEE

alleen om te testen


/******************** compiler options ********************************************/
#define USE_UPDATE_SERVER     // define if there is enough memory and updateServer to be used
// #define HAS_NO_SLIMMEMETER    // define for testing only!
#define USE_MQTT         // define if you want to use MQTT
#define USE_MINDERGAS       // define if you want to update mindergas (also add token down below)
// #define USE_SYSLOGGER       // define if you want to use the sysLog library for debugging
// #define SHOW_PASSWRDS       // well .. show the PSK key and MQTT password, what else?
/******************** don't change anything below this comment **********************/

Last updated