Slimme Meter gerelateerde restAPI's

Systeem Informatie van de Slimme Meter

GET http://dsmr-api.local/api/v1/sm/info

Geeft systeem een JSON string met informatie van de Slimme Meter, zoals ID's en Serie nummers, terug.

{"info":[
 {"name": "identification", "value": "XMX5LABCDB2410065887"},
 {"name": "p1_version", "value": "50"},
 {"name": "equipment_id", "value": "4530303336303000000000000000000040"},
 {"name": "electricity_tariff", "value": "0001"},
 {"name": "mbus1_device_type", "value": 3},
 {"name": "mbus1_equipment_id_tc", "value": "4730303339303031363532303530323136"},
 {"name": "mbus4_device_type", "value": 5},
 {"name": "mbus4_equipment_id_tc", "value": "4730303339303031344444444444444444"}
]}

Informatie uit het laatst gelezen telegram

GET http://dsmr-api.local/api/v1/sm/actual

Geeft de actuele meterstanden van de Slimme Meter terug in een JSON string.

{"actual":[
 {"name": "timestamp", "value": "210419050001S"},
 {"name": "energy_delivered_tariff1", "value": 2332.511, "unit": "kWh"},
 {"name": "energy_delivered_tariff2", "value": 8514.767, "unit": "kWh"},
 {"name": "energy_returned_tariff1", "value": 353.841, "unit": "kWh"},
 {"name": "energy_returned_tariff2", "value": 196.645, "unit": "kWh"},
 {"name": "power_delivered", "value": 1.880, "unit": "kW"},
 {"name": "power_returned", "value": 0.000, "unit": "kW"},
 {"name": "voltage_l1", "value": 239.000, "unit": "V"},
 {"name": "voltage_l2", "value": 236.000, "unit": "V"},
 {"name": "voltage_l3", "value": 237.000, "unit": "V"},
 {"name": "current_l1", "value": 3, "unit": "A"},
 {"name": "current_l2", "value": 0, "unit": "A"},
 {"name": "current_l3", "value": 0, "unit": "A"},
 {"name": "power_delivered_l1", "value": 0.500, "unit": "kW"},
 {"name": "power_delivered_l2", "value": 0.899, "unit": "kW"},
 {"name": "power_delivered_l3", "value": 0.480, "unit": "kW"},
 {"name": "power_returned_l1", "value": 0.000, "unit": "kW"},
 {"name": "power_returned_l2", "value": 0.000, "unit": "kW"},
 {"name": "power_returned_l3", "value": 0.000, "unit": "kW"},
 {"name": "gas_delivered", "value": 2963.380, "unit": "m3"}
]}

Informatie uit het laatst gelezen telegram

GET http://dsmr-api.local/api/v0/sm/actual

Deze api dient voor backwards compatibility met de DSMRloggerWS firmware. Deze api call geeft de actuele informatie van de Slimme Meter terug in een JSON string.

{
 "timestamp": "170102105001S",
 "energy_delivered_tariff1": 146.380,
 "energy_delivered_tariff2": 70.511,
 "energy_returned_tariff1": 111.164,
 "energy_returned_tariff2": 75.530,
 "power_delivered": 1.750,
 "power_returned": 1.270,
 "voltage_l1": 242.000,
 "voltage_l2": 240.000,
 "voltage_l3": 234.000,
 "current_l1": 0,
 "current_l2": 0,
 "current_l3": 0,
 "power_delivered_l1": 1.046,
 "power_delivered_l2": 0.464,
 "power_delivered_l3": 0.243,
 "power_returned_l1": 0.669,
 "power_returned_l2": 0.521,
 "power_returned_l3": 0.078,
 "gas_delivered": 100.550
}

Alle velden die de dsmr library terug kan geven

GET http://dsmr-api.local/api/v1/sm/fields

Geeft een JSON string met alle velden die door de DSMRloggerAPI firmware kunnen worden terug gegeven. Let op! Niet iedere Slimme Meter geeft ook al deze velden terug. Als de Slimme meter een veld niet terug geeft heeft "value" de waarde "-".

{"fields":[
 {"name": "identification", "value": "XYZ12345678909897654"},
 {"name": "p1_version", "value": "50"},
 {"name": "p1_version_be", "value": "-"},
 {"name": "timestamp", "value": "210610103351S"},
 {"name": "equipment_id", "value": "45303033363030333754321098765"},
 {"name": "energy_delivered_tariff1", "value": 4491.266, "unit": "kWh"},
 {"name": "energy_delivered_tariff2", "value": 6065.275, "unit": "kWh"},
 {"name": "energy_returned_tariff1", "value": 788.990, "unit": "kWh"},
 {"name": "energy_returned_tariff2", "value": 1809.853, "unit": "kWh"},
 {"name": "electricity_tariff", "value": "0002"},
 {"name": "power_delivered", "value": 0.000, "unit": "kW"},
 {"name": "power_returned", "value": 1.023, "unit": "kW"},
 {"name": "electricity_threshold", "value": "-"},
 {"name": "electricity_switch_position", "value": "-"},
 {"name": "electricity_failures", "value": 11},
 {"name": "electricity_long_failures", "value": 1},
 {"name": "electricity_failure_log", "value": "(1)(0-0:96.7.19)(200210104719W)(0000014540*s)"},
 {"name": "electricity_sags_l1", "value": 10},
 {"name": "electricity_sags_l2", "value": 7},
 {"name": "electricity_sags_l3", "value": 9},
 {"name": "electricity_swells_l1", "value": 0},
 {"name": "electricity_swells_l2", "value": 0},
 {"name": "electricity_swells_l3", "value": 0},
 {"name": "message_short", "value": "-"},
 {"name": "message_long", "value": ""},
 {"name": "voltage_l1", "value": 235.000, "unit": "V"},
 {"name": "voltage_l2", "value": 238.000, "unit": "V"},
 {"name": "voltage_l3", "value": 239.000, "unit": "V"},
 {"name": "current_l1", "value": 0.000, "unit": "A"},
 {"name": "current_l2", "value": 0.000, "unit": "A"},
 {"name": "current_l3", "value": 5.000, "unit": "A"},
 {"name": "power_delivered_l1", "value": 0.075, "unit": "kW"},
 {"name": "power_delivered_l2", "value": 0.106, "unit": "kW"},
 {"name": "power_delivered_l3", "value": 0.000, "unit": "kW"},
 {"name": "power_returned_l1", "value": 0.000, "unit": "kW"},
 {"name": "power_returned_l2", "value": 0.000, "unit": "kW"},
 {"name": "power_returned_l3", "value": 1.205, "unit": "kW"},
 {"name": "mbus1_device_type", "value": 3},
 {"name": "mbus1_equipment_id_tc", "value": "47303044449303031363532309876543211"},
 {"name": "mbus1_equipment_id_ntc", "value": "-"},
 {"name": "mbus1_valve_position", "value": "-"},
 {"name": "mbus1_delivered", "value": 3845.379, "unit": "m3"},
 {"name": "mbus1_delivered_ntc", "value": "-"},
 {"name": "mbus1_delivered_dbl", "value": "-"},
 {"name": "mbus2_device_type", "value": "-"},
 {"name": "mbus2_equipment_id_tc", "value": "-"},
 {"name": "mbus2_equipment_id_ntc", "value": "-"},
 {"name": "mbus2_valve_position", "value": "-"},
 {"name": "mbus2_delivered", "value": 0.000, "unit": "GJ"},
 {"name": "mbus2_delivered_ntc", "value": "-"},
 {"name": "mbus2_delivered_dbl", "value": "-"},
 {"name": "mbus3_device_type", "value": "-"},
 {"name": "mbus3_equipment_id_tc", "value": "-"},
 {"name": "mbus3_equipment_id_ntc", "value": "-"},
 {"name": "mbus3_valve_position", "value": "-"},
 {"name": "mbus3_delivered", "value": 0.000, "unit": "m3"},
 {"name": "mbus3_delivered_ntc", "value": "-"},
 {"name": "mbus3_delivered_dbl", "value": "-"},
 {"name": "mbus4_device_type", "value": "-"},
 {"name": "mbus4_equipment_id_tc", "value": "-"},
 {"name": "mbus4_equipment_id_ntc", "value": "-"},
 {"name": "mbus4_valve_position", "value": "-"},
 {"name": "mbus4_delivered", "value": 0.000, "unit": "m3"},
 {"name": "mbus4_delivered_ntc", "value": "-"},
 {"name": "mbus4_delivered_dbl", "value": "-"}
]}

Informatie van één veld uit het laatst gelezen telegram

GET http://dsmr-api.local/api/v1/sm/fields/<fieldName>

Geeft een JSON string met informatie over één veld terug. Bijvoorbeeld: http://dsmr-api.local/api/v1/sm/fields/current_l2

{"fields":[
 {"name": "timestamp", "value": "210315080001S"},
 {"name": "current_l2", "value": 1, "unit": "A"}
]}

Onbewerkt telegram uit de Slimme Meter

GET http://dsmr-api.local/api/v1/sm/telegram

Geeft een telegram terug precies zo als de Slimme Meter die ook afgeeft, dus inclusief "\r\n" line endings en inclusief de CheckSum!

/XMX5LABCDE2410065447

1-3:0.2.8(50)
0-0:1.0.0(210610104031S)
0-0:96.1.1(4530304446303033373839312345678906)
1-0:1.8.1(004491.266*kWh)
1-0:1.8.2(006065.310*kWh)
1-0:2.8.1(000788.990*kWh)
1-0:2.8.2(001809.893*kWh)
0-0:96.14.0(0002)
1-0:1.7.0(00.037*kW)
1-0:2.7.0(00.000*kW)
0-0:96.7.21(00011)
0-0:96.7.9(00001)
1-0:99.97.0(1)(0-0:96.7.19)(200210104719W)(0000014540*s)
1-0:32.32.0(00010)
1-0:52.32.0(00007)
1-0:72.32.0(00009)
1-0:32.36.0(00000)
1-0:52.36.0(00000)
1-0:72.36.0(00000)
0-0:96.13.0()
1-0:32.7.0(238.0*V)
1-0:52.7.0(238.0*V)
1-0:72.7.0(238.0*V)
1-0:31.7.0(002*A)
1-0:51.7.0(000*A)
1-0:71.7.0(003*A)
1-0:21.7.0(00.598*kW)
1-0:41.7.0(00.102*kW)
1-0:61.7.0(00.000*kW)
1-0:22.7.0(00.000*kW)
1-0:42.7.0(00.000*kW)
1-0:62.7.0(00.663*kW)
0-1:24.1.0(003)
0-1:96.1.0(4730305559303031363839312345678906)
0-1:24.2.1(210610104007S)(03845.376*m3)
!344A

Last updated