Integratie met Home Assistant

Om in Home Assistant de gegevens uit de DSMR-logger (met de DSMRloggerAPI firmware) te gebruiken heb ik het configuration.yaml bestand als volgt aangepast:

#################################
# uitbreiding configuratie.yaml #
#################################
# koppeling met de DSMR-logger #
#################################

sensor:
 - platform: mqtt
  name: "Gebruik"
  state_topic: "DSMR-API/power_delivered" 
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_template: '{{ value_json.power_delivered[0].value | round(3) }}'

 - platform: mqtt
  name: "Laatste Update mqtt"
  state_topic: "DSMR-API/timestamp" 
#  value_template: '{{ value_json.timestamp[0].value }}'
  value_template: >
   {{   value_json.timestamp[0].value[4:6] + "-" + 
       value_json.timestamp[0].value[2:4] + "-" + 
     "20"+value_json.timestamp[0].value[0:2] + "  " + 
       value_json.timestamp[0].value[6:8] + ":" + 
       value_json.timestamp[0].value[8:10] + ":" + 
       value_json.timestamp[0].value[10:13] }}

 - platform: mqtt
  name: "Gebruik l1"
  state_topic: "DSMR-API/power_delivered_l1"
  unit_of_measurement: 'Watt'
  value_template: "{{ (value_json.power_delivered_l1[0].value | float * 1000.0) | round(1) }}"

 - platform: mqtt
  name: "Gebruik l2"
  state_topic: "DSMR-API/power_delivered_l2"
  unit_of_measurement: 'Watt'
  value_template: "{{ (value_json.power_delivered_l2[0].value | float * 1000.0) | round(1) }}"

 - platform: mqtt
  name: "Gebruik l3"
  state_topic: "DSMR-API/power_delivered_l3"
  unit_of_measurement: 'Watt'
  value_template: "{{ (value_json.power_delivered_l3[0].value | float * 1000.0) | round(1) }}"


 - platform: rest
  name: "Levering"
  resource: http://192.168.2.106/api/v1/sm/fields/power_returned
  unit_of_measurement: "kWh"
  value_template: '{{ value_json.fields[1].value | round(3) }}'

 - platform: rest
  name: "Laatste Update restAPI"
  resource: http://192.168.2.106/api/v1/sm/fields/timestamp
#  value_template: '{{ value_json.fields[0].value }}'
  value_template: >
   {{   value_json.fields[0].value[4:6] + "-" + 
       value_json.fields[0].value[2:4] + "-" + 
     "20"+value_json.fields[0].value[0:2] + "  " + 
       value_json.fields[0].value[6:8] + ":" + 
       value_json.fields[0].value[8:10] + ":" + 
       value_json.fields[0].value[10:13] }}

 - platform: rest
  name: "Levering l1"
  resource: http://192.168.2.106/api/v1/sm/fields/power_returned_l1
  unit_of_measurement: "Watt"
  value_template: '{{ (value_json.fields[1].value | float * 1000.0) | round(1) }}'

 - platform: rest
  name: "Levering l2"
  resource: http://192.168.2.106/api/v1/sm/fields/power_returned_l2
  unit_of_measurement: 'Watt'
  value_template: '{{ (value_json.fields[1].value | float * 1000.0) | round(1) }}'

 - platform: rest
  name: "Levering l3"
  resource: http://192.168.2.106/api/v1/sm/fields/power_returned_l3
  unit_of_measurement: 'Watt'
  value_template: '{{ (value_json.fields[1].value | float * 1000.0) | round(1) }}'

Optioneel: Gas gebruik toevoegen (let op: is totaal gebruik):

 - platform: mqtt
  name: "Gas gebruik"
  state_topic: "DSMR-API/gas_delivered"
  unit_of_measurement: 'm3'
  value_template: "{{ (value_json.gas_delivered[0].value | float * 1000.0) | round(1) }}"

in deze voorbeelden worden de power_delivered en gas_delivered velden via MQTT uitgelezen en de power_returned via de restAPI's. Uiteraard kun je voor alle velden de manier van uitlezen gebruiken die voor jou het prettigste werkt.

Dit is het resultaat:

Merk op dat ik voor de resource bij de restAPI's het IP adres van de DSMR-logger gebruik. Ik krijg het in mijn opzet niet voor elkaar hier de hostname (dsmr-api.local) te gebruiken. Controleer ook of het MQTT topic juist is.

Last updated