Integratie met Home Assistant

Om in Home Assistant de gegevens uit de DSMR-logger (met de DSMRloggerAPI firmware) te gebruiken heb ik het configuration.yaml bestand als volgt aangepast:
#################################
# uitbreiding configuratie.yaml #
#################################
# koppeling met de DSMR-logger #
#################################
sensor:
- platform: mqtt
name: "Gebruik"
state_topic: "DSMR-API/power_delivered"
unit_of_measurement: "kWh"
value_template: '{{ value_json.power_delivered[0].value | round(3) }}'
- platform: mqtt
name: "Laatste Update mqtt"
state_topic: "DSMR-API/timestamp"
# value_template: '{{ value_json.timestamp[0].value }}'
value_template: >
{{ value_json.timestamp[0].value[4:6] + "-" +
value_json.timestamp[0].value[2:4] + "-" +
"20"+value_json.timestamp[0].value[0:2] + " " +
value_json.timestamp[0].value[6:8] + ":" +
value_json.timestamp[0].value[8:10] + ":" +
value_json.timestamp[0].value[10:13] }}
- platform: mqtt
name: "Gebruik l1"
state_topic: "DSMR-API/power_delivered_l1"
unit_of_measurement: 'Watt'
value_template: "{{ (value_json.power_delivered_l1[0].value | float * 1000.0) | round(1) }}"
- platform: mqtt
name: "Gebruik l2"
state_topic: "DSMR-API/power_delivered_l2"
unit_of_measurement: 'Watt'
value_template: "{{ (value_json.power_delivered_l2[0].value | float * 1000.0) | round(1) }}"
- platform: mqtt
name: "Gebruik l3"
state_topic: "DSMR-API/power_delivered_l3"
unit_of_measurement: 'Watt'
value_template: "{{ (value_json.power_delivered_l3[0].value | float * 1000.0) | round(1) }}"
- platform: rest
name: "Levering"
resource: http://192.168.2.106/api/v1/sm/fields/power_returned
unit_of_measurement: "kWh"
value_template: '{{ value_json.fields[1].value | round(3) }}'
- platform: rest
name: "Laatste Update restAPI"
resource: http://192.168.2.106/api/v1/sm/fields/timestamp
# value_template: '{{ value_json.fields[0].value }}'
value_template: >
{{ value_json.fields[0].value[4:6] + "-" +
value_json.fields[0].value[2:4] + "-" +
"20"+value_json.fields[0].value[0:2] + " " +
value_json.fields[0].value[6:8] + ":" +
value_json.fields[0].value[8:10] + ":" +
value_json.fields[0].value[10:13] }}
- platform: rest
name: "Levering l1"
resource: http://192.168.2.106/api/v1/sm/fields/power_returned_l1
unit_of_measurement: "Watt"
value_template: '{{ (value_json.fields[1].value | float * 1000.0) | round(1) }}'
- platform: rest
name: "Levering l2"
resource: http://192.168.2.106/api/v1/sm/fields/power_returned_l2
unit_of_measurement: 'Watt'
value_template: '{{ (value_json.fields[1].value | float * 1000.0) | round(1) }}'
- platform: rest
name: "Levering l3"
resource: http://192.168.2.106/api/v1/sm/fields/power_returned_l3
unit_of_measurement: 'Watt'
value_template: '{{ (value_json.fields[1].value | float * 1000.0) | round(1) }}'
Optioneel: Gas gebruik toevoegen (let op: is totaal gebruik):
- platform: mqtt
name: "Gas gebruik"
state_topic: "DSMR-API/gas_delivered"
unit_of_measurement: 'm3'
value_template: "{{ (value_json.gas_delivered[0].value | float * 1000.0) | round(1) }}"
in deze voorbeelden worden de power_delivered en gas_delivered velden via MQTT uitgelezen en de power_returned via de restAPI's. Uiteraard kun je voor alle velden de manier van uitlezen gebruiken die voor jou het prettigste werkt.
Dit is het resultaat:
Merk op dat ik voor de resource bij de restAPI's het IP adres van de DSMR-logger gebruik. Ik krijg het in mijn opzet niet voor elkaar hier de hostname (dsmr-api.local) te gebruiken. Controleer ook of het MQTT topic juist is.