Upgrade DSMRloggerAPI v2 to v3

Het upgraden vanaf de DSMRloggerAPI v2 firmware naar de DSMRloggerAPI firmware v3 is nodig omdat het SPIFFS bestand systeem binnenkort niet meer ondersteund wordt door de esp8266 core. Versie 3 van de DSMRloggerAPI firmware maakt daarom gebruik van het zgn. LittleFS (little file system) en daarom is het noodzakelijk de volgende stappen uit te voeren:

  • Gebruik de FSexplorer om de RINGhours.csv, RINGdays.csv enRINGmonths.csv naar je computer te downloaden (dit hoef je alleen te doen als je de opgebouwde historie na de upgrade terug wilt zien in de GUI van de DSMR-logger met de nieuwe firmware).

  • Download de laatste (nieuwste) versie DSMRloggerAPI.ino.bin en DSMRloggerAPI.mklittlefs.bin files van github naar je computer.

  • Wacht na de boodschap dat de update goed is gegaan tot de teller op 10 staat en klik dan in de browser op [Back] , tik in de URL-balk het IP-Adres van de DSMR-logger in met daarachter "/update" of wacht tot de DSMR-logger opnieuw is opgestart. Je komt nu weer in het scherm waar je nieuwe firmware kunt flashen.

Als het flashen goed is gegaan verschijnt na enige tijd het start scherm van de DSMR-logger.

Gebruik vervolgens de FSmanager om de, in stap 1 naar de PC gekopieerde, RINGbestanden terug naar de DSMR-logger te zetten.

Last updated