Firmware Flashen

Versie 4 van de DSMR-logger hardware maakt gebruik van een ESP-12 processor. Deze processor zit op de printplaat van de DSMR-logger gesoldeerd en moet dus, op de printplaat, geflashed worden.

Om de firmware naar de DSMR-logger Versie 4 te kunnen flashen moet deze eerst voor deze versie van de DSMR-logger geschikt worden gemaakt.

Dit doe je door in de ArduinoIDE de #define's in het eerste tab-blad aan te passen.

/******************** compiler options ********************************************/
#define USE_UPDATE_SERVER     // define if there is enough memory and updateServer to be used
// #define HAS_NO_SLIMMEMETER    // define for testing only!
#define USE_MQTT         // define if you want to use MQTT
#define USE_MINDERGAS       // define if you want to update mindergas (also add token down below)
// #define USE_SYSLOGGER       // define if you want to use the sysLog library for debugging
// #define SHOW_PASSWRDS       // well .. show the PSK key and MQTT password, what else?
/******************** don't change anything below this comment **********************/

Vervolgens moeten de Boards settings als volgt worden ingevuld:

Instelling

Waarde

Board

"Generic ESP8266 Module"

Upload Speed

"115200"

CPU Frequency

"80MHz" (of 160MHz)

Flash Frequency

"40MHz"

Flash Mode

"DIO" of "DOUT (compatible)"

Flash Size

"4MB (FS: 2MB OAT:~1019KB)" <<== let op! 2MB

Crystal Frequency

"26MHz"

Reset Method

"None"

Debug Port

"Disabled"

Debug Level

"None"

IwIP Variant

"v2 Lower Memory"

VTables

"Flash"

Exeptions

"Disabled"

Builtin Led

"2"

Erase Flash

"Only Sketch" (First Time: "All Flash Contents")

Port

Bedraad: "Serial Port"

Let op! Als je de Flash Mode veranderd t.o.v. wat je gebruikt hebt voor de firmware die nu in de DSMR-logger zit en je doet een OTA update van de firmware, dan zal de Flash Mode pas veranderen na een power cycle!

Firmware Bedraad Flashen

Pas op! Koppel de DSMR-logger los van de Slimme Meter vóórdat je de DSMR-logger op de programmer aansluit!!

Sluit de USB->ESP12 programmer aan op de Program-header van de DSMR-logger v4

 1. Druk de FLASH knop in en houd deze ingedrukt

 2. Druk op de RESET knop

 3. Laat de RESET knop los

 4. Laat de FLASH knop los

De DSMR-logger v4 staat nu in Flash-mode en blijft in die mode tot er gegevens vanaf de programmer naar de DSMR-logger zijn overgebracht óf tot je nog een keer op de RESET knop drukt.

Vergeet niet in de Arduino IDE de Port te selecteren waarop je de USB->ESP12 programmer hebt aangesloten en druk op het Compile and Upload icoon.

Firmware Over The Air Flashen

Bij het Over The Air flashen van de firmware of data-map kan (moet) de DSMR-logger v4 gewoon op de Slimme Meter aangesloten blijven.

Alle instellingen voor de DSMRloggerAPI firmware blijven gelijk aan de bedrade methode van flashen.

klikken maar in het[Sketch]drop-down menu de keuze Upload Compiled Binary selecteren.

De firmware wordt nu gecompileerd en in de Arduino Sketch map waar de DSMRloggerAPI firmware ook staat neergezet. Het bestand heeft de extensie .bin.

In de FSmanager klik je op de knop [Update Firmware]

Er verschijnt nu een scherm waarin je een firmware bestand (de naam eindigt op .bin met ergens in de naam ook .ino.) kunt kiezen door op de bovenste knop [Choose File] te klikken.

Selecteer uit het popUp scherm dat nu verschijnt het binary file dat je wilt uploaden ..

.. klik op [Choose] (of [Open]) en daarna op de knop [Flash Firmware]

Let op! De firmware heeft áltijd ".ino." in de naam en eindigt áltijd op ".bin"!

Na enige tijd krijg je de melding dat de upload is geslaagd en dat de DSMR-logger opnieuw opstart.

Let op! Het komt soms voor dat het scherm niet automatisch ge-refreshed wordt. Klik in dat geval, na ongeveer 3 minuten, op de tekst "hier" Als het lijkt of er niets gebeurd, wacht dan ongeveer drie minuten en klik daarna hier. Als de verbinding met de server vóór die tijd verbroken wordt klik dan op de [back] knop van de browser waarna de tekst alsnog (weer) verschijnt. Klik nu op hier om de DSMRloggerAPI hoofd pagina opnieuw te laden.

Last updated