USE_MINDERGAS

Met deze optie wordt de functionaliteit om gasverbruik naar mindergas.nl te sturen geactiveerd.

Via FSmanager -> DSMR Editor -> Settings kun je het jouw toegekende authorisatie token invoeren.

Rubriek

Functie

Mindergas Authenticatie Token

Bij aanmelding bij mindergas.nl kun je een zgn. Authenticatie Token opvragen. Dit token heb je nodig om data naar mindergas.nl te kunnen uploaden. Voer dit token hier in.

Lees ook dit.

#define

Functie

USE_MINDERGAS

Deze define zorgt ervoor dat de Firmware één maal per dag het gasverbruik uit de Slimme Meter naar mindergas.nl zal sturen (default).

Last updated