Installeren benodigde bibliotheken

Voor de DSMRloggerAPI firmware zijn de volgende bibliotheken nodig:

dsmr2Lib

Deze library is een uitbreiding op de arduino-dsmr van Matthijs Kooijman. Je kunt de dsmr2Lib library hier vinden.

TimeLib

Deze is door Paul Stoffregen ontwikkeld. Je kunt hem hier downloaden.

WiFiManager

Je kunt de, door Tzapu ontwikkelde, bibliotheek hier downloaden. De DSMR-logger firmware is getest met version 0.14.0 van deze bibliotheek maar nieuwere versies zullen waarschijnlijk ook werken.

TelnetStream

Deze bibliotheek is door Juraj Andrassy ontwikkeld. Je kunt deze bibliotheek hier downloaden. De firmware is getest met version 0.0.2 maar nieuwere versies zullen waarschijnlijk ook werken.

Let op: De installatie van deze bibliotheek gaat net als de andere bibliotheken. Een update kan echter pas geĂ¯nstalleerd worden als Ă©Ă©rst de map TelnetStream-master uit de map Libraries wordt verwijderd!

SSD1306Ascii

William Greiman heeft deze bibliotheek ontwikkeld met in het achterhoofd minimaal gebruik van resources (dus: een bibliotheek die weinig geheugen gebruikt). Je kunt de bibliotheek hier downloaden. De DSMR-logger Firmware is getest met Version 1.2.x - Commit 97a05cd on 24 Mar 2019 maar nieuwere versies zullen waarschijnlijk ook werken.

PubSubClient

Nick O'Leary (knolleary) heeft deze bibliotheek ontwikkeld. Je kunt de bibliotheek hier downloaden.

ModUpdateServer

Deze bibliotheek maakt het mogelijk om firmware en SPIFFS Over The Air te flashen naar de DSMR-logger. Deze bibliotheek is nodig vanaf versie 2.6.2 van de Arduino/ESP8266 core. Je kunt de bibliotheek hier downloaden.

ESP_SysLogger

Deze bibliotheek is alleen nodig als je USE_SYSLOGGER defined. Je kunt de bibliotheek hier downloaden (vanaf v1.6.3 commit 43eb15681125442addaf8b697f2b8557d4afa300). Pas op! (nog) Niet geschikt voor het LittleFS!

Overige libraries

Onderstaande libraries zijn onderdeel van de ESP8266 Core en moeten dus niet handmatig geĂ¯nstalleerd worden!

  • LittleFS

  • ESP8266WiFi

  • ESP8266WebServer

  • WiFiUdp

  • ESP8266mDNS

  • FS

Last updated