Update Server

Met de Update Server is het mogelijk om firmware en het SPIFFS naar een DSMR-logger te flashen.

Je kunt de Update Server op twee manieren opstarten:

  • Door op de knop [Update Firmware] in de FSexplorer te klikken

  • Door in de browser de volgende URL in te toetsen: http://dsmr-api.local/update of: http://<hetIPadresVanDeDSMRlogger>/update

Flash Firmware

Om (nieuwe) firmware te flashen moet je op de knop [Choose file] onder de kop "Selecteer een .ino.bin bestand" klikken.

Er verschijnt nu een drop-down window waar je de gewenste firmware kunt selecteren.

Klik vervolgens op [Flash Firmware]

Flash SPIFFS

Om een nieuw bestands systeem op de DSMR-logger te flashen klik je op de knop [Choose file] onder de kop "Selecteer een .spiffs.bin bestand".

Er verschijnt nu een drop-down window waar je het gewenste spiffs bestand systeem kunt selecteren.

Klik vervolgens op de knop [Flash Spiffs]

Flashen is geslaagd