Data map Flashen

In de data-map van de DSMRloggerAPI firmware staan bestanden die nodig zijn voor het functioneren van de firmware.

Deze bestanden moeten dan ook overgezet worden naar de DSMR-logger. Dat 'overzetten' kan op twee manieren: 'Bedraad' en 'Over The Air'

Bedraad

Pas op! Koppel de DSMR-logger los van de Slimme Meter vóórdat je de DSMR-logger op de programmer aansluit!!

  1. Sluit de programmer aan op de DSMR-logger v4.

  2. Druk op de FLASH knop en houdt deze ingedrukt.

  3. Druk vervolgens de RESET knop in en laat deze weer los.

  4. Laat nu ook de FLASH knop los.

De DSMR-logger v4 staat nu in "Flash-mode" en wacht (geduldig) tot de inhoud van de data map wordt opgestuurd.

  • Ga in de Arduino IDE naar Tools -> ESP8266 LittleFS Data Upload

Het LittleFS (bestand systeem) wordt nu leeg gemaakt en alle bestanden in de data map worden als een LittleFS overgezet.

Hierna zal de DSMR-logger normaal opstarten, maar met de nieuw LittleFS inhoud.

Over The Air

Bij het Over The Air uploaden van de bestanden uit de data-map kan de DSMRlogger v4 gewoon aan de Slimme Meter gekoppeld blijven.

Alle Board gegevens blijven gelijk alleen selecteer je een Serial Port die nergens op is aangesloten!

Start vervolgens het ESP8266 LittleFS Data Upload-tool

Omdat je een Serial Port hebt geselecteerd waar niets op is aangesloten zal deze opdracht met een foutmelding eindigen. Ondertussen is er wél een .mklittlefs.bin bestand in het build-path neergezet.

In de FSmanager klik je op de knop [Update Firmware]

Er verschijnt nu een scherm waarin je een mklittlefs bestand (de naam eindigt op .mklittlefs.bin) kunt kiezen door op de onderste knop [Choose File] te klikken.

Selecteer uit het popUp scherm dat nu verschijnt het binary file dat je wilt uploaden ..

.. klik op [Open] en daarna op de knop [Flash FileSystem]

Na enige tijd krijg je de melding dat de upload is geslaagd en dat de DSMR-logger opnieuw opstart.

Let op! Het komt soms voor dat het scherm niet automatisch ge-refreshed wordt (dit lijkt te maken te hebben met de omvang van de firmware die je upload). Klik in dat geval, na ongeveer 3 minuten, op de tekst "hier" Als het lijkt of er niets gebeurd, wacht dan ongeveer drie minuten en klik daarna hier. Als de verbinding met de server vóór die tijd verbroken wordt klik dan op de [back] knop van de browser waarna de tekst alsnog (weer) verschijnt. Klik nu op hier om de DSMRloggerAPI hoofd pagina opnieuw te laden.

Last updated