Beschrijving restAPI's

Alle beschikbare gegevens kunnen via restAPI call's bij de DSMR-logger worden opgevraagd. De restAPI's zijn verdeelt in drie groepen. Informatie die met de hardware en firmware te maken heeft (/dev), informatie die met de Slimme Meter te maken heeft (/sm) en historische gegevens die, aan de hand van de door de Slimme Meter afgegeven gegevens, door de DSMR-logger in bestanden worden opgeslagen (/hist).

Een restAPI kan op verschillende manieren worden aangeroepen.

Javascript

fetch("http://dsmr-api.local/api/v1/dev/time")
.then(response => response.json())
.then(json => {
console.log("parsed .., data is ["+ JSON.stringify(json)+"]");
for( let i in json.devtime ){
if (json.devtime[i].name == "time")
{
console.log("Got new time ["+json.devtime[i].value+"]");
document.getElementById('theTime').innerHTML = json.devtime[i].value;
}
}
})
.catch(function(error) {
var p = document.createElement('p');
p.appendChild(
document.createTextNode('Error: ' + error.message)
);
});

Unix command

curl http://dsmr-api.local/api/v1/dev/time

Geeft dit als output:

{"devtime":[
{"name": "time", "value": "2020-03-23 11:45:40"},
{"name": "epoch", "value": 1584963941}
]}

Home Assistant

configuration.yaml:

### configuration.yaml
### DSMRloggerAPI
- platform: rest
name: "Levering"
resource: http://<ip-dsmr-logger>/api/v1/sm/fields/power_returned
unit_of_measurement: "kWh"
value_template: '{{ value_json.fields[1].value | round(3) }}'
- platform: rest
name: "Laatste Update restAPI"
resource: http://192.168.2.106/api/v1/sm/fields/timestamp
# value_template: '{{ value_json.fields[0].value }}'
value_template: >
{{ value_json.fields[0].value[4:6] + "-" +
value_json.fields[0].value[2:4] + "-" +
"20"+value_json.fields[0].value[0:2] + " " +
value_json.fields[0].value[6:8] + ":" +
value_json.fields[0].value[8:10] + ":" +
value_json.fields[0].value[10:13] }}
- platform: rest
name: "Levering l1"
resource: http://192.168.2.106/api/v1/sm/fields/power_returned_l1
unit_of_measurement: "Watt"
value_template: '{{ (value_json.fields[1].value | float * 1000.0) | round(1) }}'
- platform: rest
name: "Levering l2"
resource: http://192.168.2.106/api/v1/sm/fields/power_returned_l2
unit_of_measurement: 'Watt'
value_template: '{{ (value_json.fields[1].value | float * 1000.0) | round(1) }}'
- platform: rest
name: "Levering l3"
resource: http://192.168.2.106/api/v1/sm/fields/power_returned_l3
unit_of_measurement: 'Watt'
value_template: '{{ (value_json.fields[1].value | float * 1000.0) | round(1) }}'

geeft dit resultaat:

Met hassOS lukt het mij niet om bij resource de hostname (DSMR-API.local) te gebruiken. Met het IP adres lukt het wel.

Andere systemen

Veel andere systemen hebben hun eigen manier om restAPI's op te vragen. Lees hiervoor de betreffende documentatie.